www.homeopatkarinstaaf.se © 2010                   

 

 

Om Homeopat Karin Staaf

 

 

Efter avslutade studier 1999 i homeopati och basmedicin 4,5 år på Arcanum, Mölndal, har jag drivit praktik samt skolan HomeopatiForum tillsammans med kollegor. HomeopatiForums kursplan har i stort sett varit densamma som den jag själv studerat på Arcanum. Min lärare där var då Gert Eselböck.

Sedan några år tillbaka har jag även kompletterat praktiken med en hälsokostbutik.

                       

Homeopati kan användas till både kroniska och akuta besvär. Under förutsättning att sjukdomen inte gått för långt, eller att kroppen är för utmattad för att svara med en läkning.

Enligt egen erfarenhet kan man också använda den vid förgiftningsskador som exempelvis amalgam kan orsaka.

 

Lär man sig hantera homeopati rätt och ser den som ett komplement till skolmedicinen, inte som en ersättning, är den ett oersättligt hjälpmedel i vardagen. Det homeopatiska medlet stimulerar kroppen till läkning, och är helt biverkningsfritt. Med tanke på vad vår kropp, (och vår natur), måste stå ut med, beträffande mindre nyttiga ämnen av alla de slag, är ju detta  betydelsefullt. Homeopati kan naturligtvis även praktiseras på djur.