www.homeopatkarinstaaf.se © 2010                   

 

 

Om Homeopat Karin Staaf

 

 

Efter avslutade studier 1999 i homeopati och basmedicin 4,5 år på Arcanum, Mölndal, har jag drivit praktik samt skolan HomeopatiForum tillsammans med kollegor. HomeopatiForums kursplan har i stort sett varit densamma som den jag själv studerat på Arcanum. Min lärare där var då Gert Eselböck.

Sedan några år tillbaka har jag även kompletterat praktiken med en hälsokostbutik.

                       

Homeopati kan användas till både kroniska och akuta besvär. Under förutsättning att sjukdomen inte gått för långt, eller att kroppen är för utmattad för att svara med en läkning.

Enligt egen erfarenhet kan man också använda den vid förgiftningsskador som exempelvis amalgam kan orsaka.

 

Lär man sig hantera homeopati rätt och ser den som ett komplement till skolmedicinen, inte som en ersättning, är den ett oersättligt hjälpmedel i vardagen. Det homeopatiska medlet stimulerar kroppen till läkning, och är helt biverkningsfritt. Med tanke på vad vår kropp, (och vår natur), måste stå ut med, beträffande mindre nyttiga ämnen av alla de slag, är ju detta  betydelsefullt. Homeopati kan naturligtvis även praktiseras på djur.

 

En homeopatisk konsultation hos mig innebär första gången en grundlig anamnestagning, (utfrågning av patienten) samt patientens  egen sjukdomsberättelse.

Jag praktiserar även till viss del irisdiagnostik.

Kostråd och råd gällande vitaminer, mineraler etc. ges också när eventuella tillskott behövs.

 

Vid behov kompletterar jag homeopatin med ”blomsterdroppar”, Australian Bush Flower Essences. Dessa går mer på det mentala planet och är mycket användbara vid till exempel stresshantering, samt övrig personlig utveckling. Denna terapi kan man använda separat.

De flesta behandlingarna avslutas med healing.

Vill någon ha öronakupunktur går även detta bra.

Sedan ges ett (kanske flera om så behövs) homeopatiskt medel, och behandlingen följs upp med återbesök.